Installation

Har du tegel, plåt eller papptak? Det går att montera solceller på alla typerna men varje tak kräver en särskild lösning. Enklast är kanske tegeltak där man lyfter på några pannor och sen skruvar fast en hållare som oftast är gjord i  aluminium i själva takstolen, sedan läggs teglet tillbaka. Man skruvar alltså i takstolen vilket är viktigt för hållfastheten. Tack vare gummitätninmg och att man skruvar “under” takpannan är taket lika tätt och bra som förut. Skillnaden är att nu sticker det upp några hållare som man fäster alumimiumprofiler i (svarta eller aluminiumfärgade). I profilerna fäster man sedan solcellspanelerna. Det hela är rätt enkelt, det svåra med att montera solcellspaneler är att det måste ske på plats, alltså på själva taket. Det är därför lätta aluminiumprofiler används av oss. Profilerna finns i svart eller aluminium för att matcha olika paneltyper.  LG’s snygga MonoX paneler är svarta och ser riktigt bra ut med svarteloxerad aluminium.  Installationen på tak är som sagt relativt enkel och panelerna väger cirka 15-20 kg styck. Det är lämpligt att avvakta bra väder för installationen av panelerna.  Du kan själv dra likströmskablar från panelerna till växelriktaren – tänk dock på att dom alltid är strömförande eftersom panelerna genererar el även om solen inte lyser – om du är osäker använd elektriker som även måste ta hand om anslutning till elnätet. Glöm inte att kablarna från panelerna måste vara dubbelisolerade för att minska risk för kort- eller jord – slutning.

För att nå önskad toppeffekt på solcellsanläggningen sammankopplas flera moduler. En rad med seriekopplade moduler kallas för en sträng. Systemet består av önskat antal seriekopplade moduler i varje sträng och önskat antal parallellkopplade strängar. I regel vill man ha så hög spänning som möjligt för växelriktaren för maximal verkningsgrad men samtidigt kan det vara bra att dela upp panelerna om det finns skuggningar under dagen. Beräkningen och bästa sätt att koppla ihop panelerna är lite knepigt att enkelt beskriva. Vi hjälper gärna till med råd. Hur modulerna kopplas samman beror på vilken arbetsspänning tillämpningen kräver. För nätanslutna solcellsanläggningar är det växelriktarens inspänningsområde som bestämmer arbetsspänningen.   Eftersom solcellsmodulerna inte går att stänga av på annat sätt än att utestänga ljuset är det mycket viktigt att garantera personsäkerheten när moduler ska kopplas samman. Våra moduler är utrustade med s.k. multikontaker, dvs isolerade beröringsfria kontakter, vilket möjliggör en säker och enkel hopkoppling.

Under teknikrubriken hittar du en länk som beskriver installationen steg för steg. När du köper en anläggning av oss får du också separat installationshandbok.

Du kan självfallet få din anläggning komplett installerad av oss. Stora delar, speciellt panelerna kan man naturligtvis också själv montera, det är som sagt inte speciellt komplicerat.

Drift och underhåll – Nästa sida ->