Val av anläggning

Vi förutsätter att du vill installera en anläggning för en vanlig villa

Har du mer “komplicerade förutsättningar” så hjälper vi gärna till att föreslå bästa alternativen.

Solföljande eller fast installation?

Ett solföljande system ger något högre elproduktion än ett fast monterat system beroende på var i landet installationen görs, men kräver en högre investeringskostnad och ger en betydligt större risk för högre underhållskostnader. Vi rekommenderar därför ej sådana system för privatkunder.

Första steget är att bestämma storleken – effekten på anläggningen. Oftast blir kostnaden per producerad kWh mindre ju större anläggning du har.  Antagligen begränsas du av installationskostnad och speciellt på plats på taket för att installera solcellspaneler. Börjar du i mindre skala går det alltid att utöka anläggningen genom att helt enkelt installera ytterligare en anläggning parallellt med tidigare. Har du fortfarande kapacitet kvar att utnyttja på din växelriktare lägger du helt enkelt till fler solcellspaneler.

Tänk på att en anläggning över cirka 2 kWp* alltid måste vara 3-fas för att kunna anslutas till elverkets distributionsnät. För närvarande är det optimalt att dimensionera anläggningen så att man använder all el man producerar själv eftersom nan får något mindre betalt för att sälja än vad det kostar att köpa el. Sannolikt kommer dock detta att ändras i framtiden. En lämplig dimensionering är  att se till att solproduktionen är lika stor som elanvändningen under en sommarmånad.  Tror du som vi på att solceller är båda dagens och morgondagens bästa alternativ fyll då taket, det blir både snyggast och långsiktigt bäst.

En anläggning på 5-10 kWp är en bra utgångspunkt och kräver cirka 32-64 m takyta. Du kan räkna med 4 500-5 000 respektive 9-10 000  kWh årsproduktion per år på en sådan anläggning. Titta vidare på de olika paketen och bestäm dig där för lämplig storlek och typ av anläggning.

Vi har också anläggningar med batterireserv om du inte har anslutning till elnät.

Val av komponenter:

Solcellsmoduler, växelriktare, elanslutningar kablar med mera måste följa standarder och Elinstallationsregler om de skall anslutas till elnätet. Alla våra produkter uppfyller dessa krav..

När det gäller val av solcellsmoduler finns en uppsjö av olika fabrikat och modeller att välja mellan med varierande effektivitet, kvalité och kostnad. Vi levererar endast moduler av erkända tillverkare med minimum 25-30 års effektgaranti. Våra växelriktare för större anläggningar är tillverkade i Tyskland eller Holland och har 5 års garanti som kan förlängas till 30år. Växelriktare för mindre anläggningar  tillverkas i Asien och har i regel två års garanti.

Tänk på att systemet skall sitta uppe på taket i över 30 år o vilket gör att samtliga ingående komponenter måste dimensioneras och väljas med likvärdig kvalité och omsorg. Allt från kablar till infästningar och monteringsdetaljer. Var också noga med att dimensionera infästningar och monteringssystem för dina lokala snö- och vindlastförhållanden. Väljer du våra system är dessa krav självklart uppfyllda.

 

* I branschen kallar man märkkeffekten på panelerna kWp, kilo Watt  peak vilket borde översättas till svenska med kWt,  toppeffekt. I realiteten är dock toppeffekten något högre än vad som anges i datablad. kWt används sällan varför vi håller oss till kWp i vår dokumentation

Bidrag och stöd -> Nästa sida