Teknik

Elen som produceras av solceller är likström. För att få 220/400 volt växelström använder man därför växelriktare. Växelriktare som man kopplar in i huset måste fungera med elnätet utanför huset. I mobila anläggningar som ej anslut still elnätet finns inga sådana krav. Växelriktare för nätinmatning är speciellt byggda för att göra egen el och samtidigt kunna köpa el som vanligt via nätet när solen inte ger tillräckligt mycket. Växelriktaren är mycket viktigt, köp de med verklig garanti och de som använts i Sverige och godkänts av Elsäkerhetsverket.

Solceller, växelriktare och brytare får du själv installera om du gör det noggrant. Men för att anläggningen ska kunna ge el i hela huset behöver den kopplas in i säkringsskåpet och naturligtvis till elnätet om du skall sälja el. Anslutning till säkringsskåp och elnät måste en elektriker gör aåt dig, han måste också göra föranmälan och anmälan till elnätsbolaget. Det måste en elektriker göra åt dig. Han/hon kan då antingen sätta växelriktarens ström på en fas eller tre beroende på hur mycket el du producerar själv. Använda trefas rekommenderas och är nödvändigt över ca 2 kW.

Nedanstående bild visar procentuellt utbyte från solpaneler beroende på lutning och riktning. Av tabellen framgår att den optimala placeringen är mot söder med 30-40 graders taklutning.  Har man en anläggning som delvis skuggas av någonting under dagen är det mycket viktigt att tänka på hur panelerna kopplas/sektioneras.

tabell-malmö

Källa: PVGIS

Beräkningarna gäller en anläggning i Skåne (Höllviken, Vellinge kommun)

 

Bilden nedanför visar solinstrålningen på olika platser i Sverige.

 

 

smhi karta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Växelriktare – Nästa sida ->