Växelriktare

Växelriktaren utför uppgiften att hacka upp DC-spänningen till samma frekvens som elnätet. Innan strömmen matas vidare filtreras den för att minimera övertoner och på så sätt producera en så ren sinusform som möjligt. I en del växelriktare sitter det en transformator på utgången. Denna hjälper till med  filtreringen och ger också ett galvaniskt oberoende mellan nätets AC-spänning   och solcellernas DC-spänning. Transformatorfria växelriktare som vi huvudsakligen levererar  har några procent  högre verkningsgrad. Verkningsgraden är viktig då några procents minskning kan bli tusenlappar efter några år.

Solceller – Nästa sida ->