En bra affär för miljön
och din plånbok

Minska din miljöpåverkan och spara pengar med solceller, batteri, laddbox och smart energistyrning från dag ett. Våra kunder sparar in sin investering inom 6-8 år.

Miljövänlig och gratis el

Vi gör det enkelt, miljövänligt och lönsamt att investera i solenergi. Våra kunder sparar in sin investering inom 6-8 år.

Statligt bidrag på 20% av kostnaden

Regeringen har infört ett avdrag för grön teknik som är 20% av montage och materialkostnad för solcells system och 50% för energilager och billaddare.

Sälj din överskottsel

Den el du producerar men inte använder säljs automatisk till ditt elhandelsbolag. Genom statligt bidrag kan du få bra betalt för din el.

Öka värdet på din fastighet

En investering i solceller sänker elkostnaden för en normal villa med minst 20 000kr per år och ökar därmed värdet på din fastighet.

Lönsamhetskalkyl

När du väljer ett komplett installerat solcellspaket av oss kan du räkna med att din investering är återbetald inom 6-8 år. Därefter är all el du sparar och säljer till ditt elbolag de kommande 20-25 åren ren förtjänst.

I vårt exempel till höger har vi räknat på en solcellsanläggning på 10kW vilket är en vanlig storlek för villor. Lönsamhetskalkylen visar att efter 7 år så är investeringskostnaden återbetald och därefter ger solcellerna en årlig förtjänst på 15 000kr per år med dagens elpris. I kalkylen har vi utgått från gällande bidrag och elpriser. Vi har inte tagit hänsyn till att elpriserna förväntas öka. Kontakta oss för att se hur mycket du kan spara med SolensEnergi.

Bidrag på 20% av kostnaden

Regeringen stöder utbyggnaden av solenergi i Sverige. Både privatpersoner och företag har kunnat söka solcellsbidrag sedan 2009.

Regeringen införde 1 Januari 2021 ett avdrag för grön teknik som gäller tills vidare och är 20% av montage och materialkostnad för solcells system och 50% för energilager system och billaddare (Max 50 000 per år och person). Avdrag för övriga kostnader som resor, ställningshyra och projektering medges ej vilket gör att bidraget i praktiken blir 19,4% eftersom man schablonmässigt anser att de övriga kostnaderna uppgår till 3%

När du anlitar SolensEnergi drar vi automatiskt av bidraget på fakturan. Enkelt och tryggt för dig.

Funderar du på solceller?

Sälj din överskottsel

Det lönar sig att installera solceller i Sverige. Våra långa ljusa sommardagar, effektiva solpaneler och bidrag på försäljning av egenproducerad el gör solceller till en riktigt bra affär.

Sverige har samma solstrålning som norra Tyskland. Tyskland är det land som har mest installerade solceller per invånare.

Solceller ger ett överskott av el under den del av året då solelproduktionen är hög och den egna förbrukningen låg. Överskottet säljs automatiskt tillbaka till ditt elbolag.

Dessutom får du bidrag från staten på 60 öre per kWh. Tillsammans med elcertifikat ”minskad nätnytta” och ytterligare ersättning från vissa elhandelsföretag kan du få bra betalt för din el. Det bidrar till att göra solel till en bra affär.


I en normal solcellsanläggning kommer du dels att minska förbrukningen dels att mata ut energi till elnätet.

Hur mycket kan du producera?

Öka värdet på din fastighet

Att installera solceller ökar värdet på din fastighet. I en villa med en årsförbrukning på 15–20 000 kWh, som är ganska normalt kan du minska din elkostnad med cirka 20 000 kronor per år vid 10 kW installerad effekt, eller närmare en halv miljon kr under solpanelernas livslängd som beräknas till minst 30 år. Då har vi inte räknat med eventuellt dyrare elpriser i framtiden. Det ger dig mer pengar till annat. Vilken annan investering kan du göra med den avkastningen? Din investering i solel ökar dessutom värdet på din fastighet med minst investeringens storlek enligt en undersökning som gjorts i USA. Läs mer om undersökningen här.